п. Кленовское / г. Москва

01.  288 квартал 108829
02.  321 квартал 108829
03.  430 квартал 108829
04.  142 квартал 108829
05.  382 квартал 108829
06.  290 квартал 108829
07.  1 квартал 108829
08.  432 квартал 108829
09.  300 квартал 108829
10.  тер. СНТ Дубрава 108829
11.  тер. СНТ Геолог 108829
12.  380 квартал 108829
13.  61 квартал 108829
14.  тер. СНТ Ясенки ОКБ Гидропресс 108832
15.  тер. СНТ Маврино 108832
16.  434 квартал 108829
17.  64 квартал 108829
18.  168 квартал 108829
19.  125 квартал 108829
20.  80 квартал 108829
21.  46 квартал 108829
22.  тер. СНТ Строитель-91 108832
23.  390 квартал 108829
24.  383 квартал 108829
25.  436 квартал 108829
26.  422 квартал 108829
27.  260 квартал 108829
28.  23 квартал 108829
29.  119 квартал 108829
30.  тер. СНТ Содружество 108829
31.  446 квартал 108829
32.  79 квартал 108829
33.  164 квартал 108829
34.  306 квартал 108829
35.  440 квартал 108829
36.  259 квартал 108829
37.  340 квартал 108829
38.  129 квартал 108829
39.  109 квартал 108829
40.  7 квартал 108829
41.  355 квартал 108829
42.  126 квартал 108829
43.  343 квартал 108829
44.  2 квартал 108829
45.  СНТ Металлург-3, берег 108829
46.  тер. СНТ Терешня 108832
47.  302 квартал 108829
48.  359 квартал 108829
49.  10 квартал 108829
50.  54 квартал 108829