п. Краснопахорское / г. Москва

01.  181 квартал 108828
02.  167 квартал 108828
03.  тер. ДСПК Барский луг 108828
04.  225 квартал 108828
05.  тер. СНТ Луч 108828
06.  71 квартал 108828
07.  тер. СНТ Таксатор 108828
08.  123 квартал 108828
09.  49 квартал 108828
10.  121 квартал 108828
11.  61 квартал 108828
12.  162 квартал 108828
13.  ул. Фиалковая 2-я
14.  31 квартал 108828
15.  77 квартал 108828
16.  220 квартал 108828
17.  141 квартал 108828
18.  37 квартал 108828
19.  218 квартал 108828
20.  43 квартал 108828
21.  191 квартал 108828
22.  210 квартал 108828
23.  81 квартал 108828
24.  143 квартал 108828
25.  90 квартал 108828
26.  155 квартал 108828
27.  6 квартал 108828
28.  22 квартал 108828
29.  10 квартал 108828
30.  тер. СНТ Черемуха 108828
31.  5 квартал 108828
32.  92 квартал 108828
33.  176 квартал 108828
34.  25 квартал 108828
35.  тер. СПК Красная Пахра 108828
36.  42 квартал 108828
37.  тер. СНТ Чириково-2 108828
38.  72 квартал 108828
39.  21 квартал 108828
40.  234 квартал 108828
41.  тер. ДСПК Шурави 108828
42.  3 квартал 108828
43.  тер. СНТ Утро 108828
44.  40 квартал 108828
45.  95 квартал 108828
46.  35 квартал 108828
47.  ул. Земляничная
48.  Идиллия, тер. ДНП 108828
49.  117 квартал 108828
50.  240 квартал 108828